Instalacja usługi gościa na virtualbox

Na podniesionej maszynie centos montujemy w wirtualnym CD obraz instalacji wybierając Urządzenie -> Zamontuj obraz płyty z dodatkami gościa…

1493110789660-275

Przechodzimy do maszyny wirtualnej i jako root wykonujemy:

1.     Instalacja potrzebnych zależności:

yum install bzip2 gcc make kernel kernel-headers kernel-devel

2.     Restart

reboot

3.     Montujemy cdrom:

mount /dev/cdrom /mnt/

4.    Wykonujemy instalacje gościa:

# /mnt/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity… All good.
Uncompressing VirtualBox 5.1.14 Guest Additions for Linux………..
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 5.1.14 of VirtualBox Guest Additions…
Copying additional installer modules …
Installing additional modules …
vboxadd.sh: Building Guest Additions kernel modules.
vboxadd.sh: Starting the VirtualBox Guest Additions.

Could not find the X.Org or XFree86 Window System, skipping.

5.    Restartujemy serwisy:

# service vboxadd-service restart
# service vboxadd restart