Miesięczne archiwum: Maj 2011

cron

Ostatnio potrzebowałem aby w cron jeśli coś się wykona poprawnie to ma na konsolę nie wyświetlać żadnych informacji w przypadku jak się żle wykona to ma przesłać e-mail. Rozwiązałem to w taki sposób:

* * * * * root ( /root/skrypty/test_bledy.sh > /dev/null 2>&1 ) || ( echo „PROBLEM Z test_bledy” | mail -s „Problem z test_bledy”`hostname -A` „[email protected]” )

GRUB2 wpis do uruchamiania Windows XP

Ostatnio miałem problem z ustawieniem grub2 aby można było uruchamiać Windows XP który jest zainstalowny na drugim dysku. Z założeniam mam jeden dysk z którego jest uruchamiany Windows XP (jest jako primary bo XP tylko na nim instaluje się MBR windowsa), a na drugim mam linux z GRUB2. Podczas instalacji Debiana nieststy nie rozpoznał poprawnie co sprawiło mi kilka trudności. Po kilku prubach udałi mi sie ustawić.

W pliku /boot/grub/grub.cfg dodaje się wpis:


menuentry "Microsoft Windows XP Home Edition (on /dev/sda1)" {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set BE38859838854FF7
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
}

gdzie set odczytuje się poprzez wydanie komendy:

blkid /dev/sda1

gdzie /dev/sda1 to partycja z Windows XP