Miesięczne archiwum: Czerwiec 2011

Podstawowe kroki po instalacji Debian

nstalacja

mc
ssh

Warto mieć możliwość dostawania e-mail na jeden a nie logować się do wszystkich maszyn zatem konfiguracja MTA np. exim4

dpkg-reconfigure exim4-config
ośrodek internetowy
nazwa poczty – wpisać domenę
lista nasłuchiwania adresów IP – wyczyścić
lista domen jakie będzie obsługiwał serwer – wpisać nazwę domeny dla jakiej będzie działał system
domeny do przekazywania poczty – pozostawić puste
komputery dla których będzie przekazywana poczta – pozostawić puste
używać minimalizacji zapytań DNS – nie
format dostarczania poczty – /var/mail/
podzielić konfigurację na małe pliki – nie
odbiorca dla kont root i postmaster – ustawić na admin

Warto wiedzieć jak się podniesie maszyna, zatem

@reboot root echo „Start systemu „`hostname`”.”`hostname -d` | mail -s „START SYSTEMU „`hostname`”.”`hostname -d` ” [email protected]