Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Ustawienie Gnome aby włączał hibernację podczas 20% wartości baterii

Aby ustawić w systemie żeby odczytywał wartości % zamiast czasu pozostałego, i ustawić tą wartość na 20% należy:

Uruchamiamy konfiguracje gnome:

gconf-editor

ustawić aby były brane procenty należy ustawić na false:

/apps/gnome-power-manager/general/use_time_for_policy

/apps/gnome-power-manager/thresholds/percentage_action=18
/apps/gnome-power-manager/thresholds/percentage_critical=20
/apps/gnome-power-manager/thresholds/percentage_low=25