Miesięczne archiwum: Luty 2011

history w linux

Jakiś czas temu zacząłem dostrzegać dobrodziejstwo korzystania z history w linux.

Dodatkowo pobawiłem się trochę konfiguracją aby było lepiej można zarządzać i tak:

HISTFILESIZE - ilość przechowywanych wpisów
HISTTIMEFORMAT - zmiana wyświetlania, przechowywania danych np. HISTTIMEFORMAT="[%d/%m/%y %T] "
HISTCONTROL - zarządzanie historią. Może przybierać wartości:
HISTCONTROL=ignoredups - eliminacja duplikatów
HISTCONTROL=erasedups - usuwanie duplikatów z historii
HISTCONTROL=ignorespace - nie zapisywanie w historii poleceń zaczynających się od spacji
HISTIGNORE="pwd:ls:ls -ltr:" - ignorowanie poleceń zapisanych w parametrze

Skróty

!! - uruchomione zostanie poprzednio wydane polecenie
!-1 - uruchomione zostanie poprzednio wydane polecenie
[Ctrl] + P - wyświetli się poprzednio wydane polecenie
!512 - uruchomione zostanie 512 polecenie
!ps - uruchomione zostanie polecenie zaczynające się od ps

Aby odczytać wartość należy wydać polecenie (np. dla HISTFILESIZE)

#echo $HISTFILESIZE

Aby zmienić wartość należy wydać polecenie (np dla HISTTIMEFORMAT)

#export HISTTIMEFORMAT="[%d/%m/%y %T] "

Aby zapisać dane które będą aktywne zaraz po zalogowaniu należy w pliku ~/.bashrc dopisać regułkę (np dla HISTTIMEFORMAT) export HISTTIMEFORMAT=”[%d/%m/%y %T] ”

Wiadomo także że niepowołana osoba przeglądając historię może zobaczyć co robiliśmy zatem aby wyczyścić historię należy wydać polecenie history -c.

Upgrade LENNY na SQUEEZE

Dzisiaj zmusiło mnie do aktualizacji Debian Lenny do Debian Squeeze. Zastrzegam iż taka aktualizacja będzie często wymagała restartowania usług jak i nawet może chcieć restartowania całej maszyn, zatem uważać trzeba na maszynach produkcyjnych.

Na początku edytujemy plik /etc/apt/source.list:

deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free

Po czym przechodzimy do pobrania nowych list z aktualnymi programami poprzez:

#apt-get clean
#apt-get update

Teraz należy zainstalować nowe programy które będą brały udział w aktualizacji:

#apt-get install apt dpkg aptitude

Ja na wszelki wypadek po tym zrobiłem restart maszyny jak i znowu wydałem komendy:

#apt-get clean
#apt-get update

Główna aktualizacja jest po wydaniu polecenia:

# apt-get dist-upgrade

I teraz system będzie się pytał o takie rzeczy jak:

  1. Jakie serwisy można automatycznie zrestartować
  2. Czy konfiguracja ma być: zachowana, zastąpiona nową, pokazać różnice

Odpowiadając na powyższe pytania trzeba wiedzieć czy po pierwsze mamy kopie jak coś tych ustawień, czy na pewno chcemy zastąpić. Nieraz może zdarzyć się tak że pozostawimy starą konfigurację a ona nie będzie kompatybilna przez co usługa nam się nie podniesie lub nie będzie działała tak jak trzeba.

Przestrzegam że najlepiej taką aktualizację robić ostatecznie, a jak już robimy to mieć pewność że ma się kopię danych jak i o tym że szef nie wezwie nasz na dywanik za to że coś przez chwile nie działało :)