Synology DSM 7

Aby zrestartować servis w synology DSM 7 należy wykonać np. dla nginx:

# synosystemctl restart nginx.service

[nginx.service] restarted.

Aby pobrać listę serwisów:

# systemctl list-unit-files