Przeniesienie fizycznego komputera do wirtualnego – virtualbox – Synology Virtual

Należy pobrać z Microsoftu Pakiet SysInternals lub samo disk2vhd.

Robimy kopie dysku/ów za pomocą disk2vhd ja wybrałem VHDX.

Niestety w tej formie virtualbox nie przyjmuje dysków więc należy zrobić konwersje:

Z:\>”c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe” clonehd –format VDI DISK_INPUT.VHDX DISK_OUTPUT.vdi

Następnie można już dodać dyski do VirtualBox.

Dla tych co chcą to zaimpotować to Synoglogy Vitrual