Monitorowanie wolnego miejsca na dysku

Pomyślałem sobie że warto zacząć monitorować ile jest jeszcze wolnego miejsca na dysku. Poniżej przedstawiam moje rozwiązanie, czyli skrypt który jest wywoływany poprzez CRON:

#!/bin/bash
#
#Skrypt do monitorowania zajetości dysku i informacji na email
#

email=”Nazwa <[email protected]>”
temat=”Mało miejsca na dysku w: „`hostname -d`

#Ile domyślnie jest mało miejsca w procentach
PDefault=80

tresc=”/tmp/monitoring_df.tmp”
if [ -a ${tresc} ]; then
rm ${tresc}
fi

#
#Zaczynanie sprawdzanie zajetości FS
#
df -P | grep -v „System plików” | while read LINIA; do
PROCENT=`echo ${LINIA} | awk -F”%” ‚{ print $1 }’ | awk ‚{ print $NF }’`
LABEL=`echo ${LINIA} | awk -F”%” ‚{ print $2 }’ | awk ‚{ print $1 }’`
case „${LABEL}” in
„/zsyp”)
if [ ${PROCENT} -ge 98 ]; then
echo ${LINIA} >> ${tresc}
fi
;;
„/kopie”)
if [ ${PROCENT} -ge 90 ]; then
echo ${LINIA} >> ${tresc}
fi
;;
*)
if [ ${PROCENT} -ge ${PDefault} ]; then
echo ${LINIA} >> ${tresc}
fi
esac
done

#
#Sprawdzanie czy nie trzeba wyslac
#
if [ -a ${tresc} ]; then
cat ${tresc} | mail -s „${temat}” „${email}”
fi

exit 0

Teraz tylko dodać do cron i będziemy informowani o zapełnianiu sie FS.