Jenkins – master, slave

Jak mamy kilka maszyn i kilka krótkich zadań to nie potrzebny nam jest jenkins jako master i slave. Jednak jak już nam się rozrasa projekt można zlecać wykonanie pewnych zadań bezpośrednio na serwerze za pomocą klientów na zdalnych maszynach.

Jak mamy już skonfigurowany serwer Jenkinsa należny się na niego zalogować i