Red Hat Jboss Fuse ESB – klient

Fuse ma możliwość zarządzania poprzez WWW, jednak jako administrator linux’a z krwi i kości wolę konsolę. Jeżeli uruchamiamy po raz pierwszy jako karaf.bat mamy konsolę od razu, jednak w przypadku kiedy mamy jako serwis to konsoli nie mamy dostępnej, dlatego trzeba się połączyć klientem, czyli client.bat.

Będąc w katalogu domowym Fuse przechodzimy do katalogu bin i uruchamiamy client.bat. Tutaj może się pojawić komunikat o braku JAVA. Aby rozwiązać ten problem należy dodać:

set JAVA=Sciezka_do_java.exe

np.

set JAVA=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_55\bin\java

Jak już to będzie działało następny krok to podanie zmiennych dzięki którym będzie można się połączyć do konsoli, a to dlatego że dostaniemy taki komunikat:

Failed to get the session.

Zmienne:

 

-a [port] port po na jaki się łączy, jezeli nic nie zmienialiśmy to można pominać ten parametr
-h [host] nazwa serwera lub ip sewrera
-u [user] użytkownik
-p [password] hasło
--help pokazuje dane pomocnicze
-v tryb z dodatkowymi informacjami wyświetlanymi na konsoli
-r [attempts] ilość ponawiania połączenia
-d [delay] opóżnienie po jakim ma się ponawiać połączenie
[commands] komenda jaka ma zostac wykonana, jeżeli nie podamy tego parametru uruchomi się konsola w trybie aktywnym