Ovirt – dodawanie nowego host’a

zainstalować system, linux.

skonfigurować ssh

wyłączyć selinux, firewall i iptables

dodać repozytorium ovirt’a (yum install http://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release41.rpm)

dodać host’a na konsoli ovirt’a