Ovirt – KSM

Podczas gdy brakuje pamięci RAM na maszynach fizycznych na których są uruchamiane wirtualne maszyny to można zastosować moduł w jądrze KSM (KERNEL SAMEPAGE MERGING).

Polega on na dzieleniu się tymi samymi obszarami pamięci, np. jeżeli każdy z wirtualnych maszyn ma uruchomione PROGRAM_X to w rzeczywistości uruchamiany jest w pamięci obszar wspólny, a tylko różnice są dodatkowo dla poszczególnych wirtualek, kosztem CPU.

Włączenie tego na ovrit to:

  1. Wejście na konsolę HTTP administracyjną
  2. Zaznaczenie klastra który nas interesuje i wybranie EDIT
  3. Wybranie zakładki OPTYMALIZATION
  4. Zaznaczenie KSM option

Ustawienie zacznie działać jak zostanie host uruchomiony w stan UP, czyli po restarcie lub po aktywacji host’a. Można zrobić w czasie działania w sposób:

  1. Wejście na konsolę HTTP administracyjną
  2. Wybranie zakładki Clusters
  3. Zaznaczenie klastra który nas interesuje
  4. Zakładka Hosts
  5. Zaznaczenie hosta i wybranie Sync MoM Policy