Ansible – przydatne komendy

Poniżej opiszę kilka przydatnych ustawień lub wywołań ansible ad-hoc.

export ANSIBLE_CONFIG=/home/ansible/.ansible.cfg – ustawienie ścieżki gdzie znajduje się konfiguracje ansible. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem wskazywać inventory

ansible –list-hosts all – wyświetlenie wszystkich hostów

ansible -i test1 –list-hosts all – wyświetlenie wszystkich hostów z invetory hostów test1

ansible all -m setup – wyświetlenie wszystkich fact (zmiennych dla danej maszyny) dla wszystkich maszyn