Kopia systemu – Mondo na Debian cz.1

Zaproponowana przeze mnie mozliwośc kopii ma taki plus że od razu mamy gotową płytkę dzieki której odtworzymy system bez dodkowego oprogramowania.

 

Na początku należy dodać do źródeł debiana możliwość pobrania oprogrmowania:

/etc/apt/sources.list

deb ftp://ftp.mondorescue.org/debian 6.0 contrib
deb-src ftp://ftp.mondorescue.org/debian 6.0 contrib

Pobieramy informacje o pakietach apt-get update i instalujemy mondo:

apt-get install mondo
Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
afio buffer dosfstools dvd+rw-tools fuse-utils gawk genisoimage libcrypt-passwdmd5-perl libdigest-sha1-perl libfuse2 liblzo2-2 libntfs10
libparted0debian1 lzop mdadm mindi mindi-busybox mtools nano ntfsprogs parted syslinux syslinux-common wodim
Sugerowane pakiety:
cdrskin cdrkit-doc libparted0-dev libparted0-i18n eject mondo-doc floppyd spell parted-doc
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
afio buffer dosfstools dvd+rw-tools fuse-utils gawk genisoimage libcrypt-passwdmd5-perl libdigest-sha1-perl libfuse2 liblzo2-2 libntfs10
libparted0debian1 lzop mdadm mindi mindi-busybox mondo mtools nano ntfsprogs parted syslinux syslinux-common wodim
0 aktualizowanych, 25 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 17 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 7066 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 18,3 MB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? T

UWAGA: Następujące pakiety nie mogą zostać zweryfikowane!
afio mindi-busybox mindi mondo
Zainstalować te pakiety bez weryfikacji [t/N]? t

Zapyta się czy zainstalowac nie zweryfikowane pakiety, potwierdzamy że tak. Po zatwierdzeniu zainstalują nam się wszytskie pakiety potrzebne do działania.

Na pytanie o konfiguracje mdadm podajemy konkretną nazwę naszego RAID potrzebnego do startu naszego systemu głównego, lub wpisujemy all jeśli chceby aby każde RAID był widoczny.

Aby utworzyc płytkę nalezy najpier przygotować obraz systemu poprzez wykonanie polecenia: mindi i odpowiadamy na pytania:

Do you want to use your own kernel to build the boot disk ([y]/n) ?y

Czy utworzyć płytę botowalną (tak):

Shall I make a bootable CD image? (y/[n])y

Czy utworzyć botowalney pandrive (nie):

Shall I make a bootable USB device ? (y/[n])n

I możemy sprawdzić czy jest utworzony obraz płytki:

ls -l /var/cache/mindi
razem 114772
-rw-r–r– 1 root root 15239366 03-30 23:07 all.tar.gz
-rw-r–r– 1 root root 37748736 03-30 23:08 mindi-bootroot.36864.img
-rw-r–r– 1 root root 64403456 03-30 23:08 mindi.iso

Treaz najpierw pokażę jak utworzyć kopię poprzez GUI, lecz bez podniesionych X

mondoarchive

Dzięki temu zostanie utworzony obraz DVD na dysk twardy

Wskazujemy miejsce gdzie będzie zapisywany obraz DVD:

Tutaj wybieramy sposób kompresji:

Poziom kompesji:

Określamy ile maksymalnie ma mieć obraz płyty, jak wpisuje 4480 gdyż tyle miesci się zwykłe DVD:

Okreslamy poczatek nazwy pliku z obrazem:

Określamy co bedziemy kopiować (dla testów wskazuję samo /etc i /bin):

Okreslamy co ma nie być na backup (dla testów wskazuję /etc/apache2 i /etc/bind)

Wskazujemy pliki tymczasowe:

{RYSUNEK8}

{RYSUNEK9}

Czy chemy zachować atrybuty:

{RYSUNEK10}

Czy chcemy poddać weryfikacji:

{RYSUNEK11}

Tutaj akurat odpowiadam na Yes:

{RYSUNEK12}

I potwierdzamy wykonanie kopii:

{RYSUNEK13}

No i teraz czekamy na zkończenie kopii, po czym możemy sprawdzić czy się wykonała:

{RYSUNEK14}

ls -l /kopie/
-rw-r–r– 1 root     root     69300224 03-30 23:30 mondorescue_test-1.iso

Teraz tylko sciągnąć i wypalic na płytkę.