IBM WPS – wsadmin – wznawianie activity

Lenistwo doprowadza do tego że muszę dużo się uczyć. Teraz zacząłem uczyć się o WPS’ach ze stajni IBM’a.

Wiadomo że nie da się wszystkiego dobrze oprogramować, zatem czasem na WPS’ach zatrzymują się procesy a dokładniej activity. Można za pomocą wbudowanego narzędzia wsadmin zrobić skrypt który będzie to robić za nas.

Skrypt JYTHON:

server = „serwer:BOOTSTRAP_PORT”
from javax.naming import *
from java.util import *
env = Hashtable()
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, „com.ibm.websphere.naming.WsnInitialContextFactory”)
env.put(Context.PROVIDER_URL, „corbaloc::”+server)
env.put(Context.SECURITY_AUTHENTICATION,”simple”)
env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL,”login”)
#env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS,”haslo”)
context = InitialContext(env)
home = context.lookup(„com/ibm/bpe/api/BusinessFlowManagerHome”)
bfm = home.create()
select=’DISTINCT ACTIVITY.AIID’
where=”ACTIVITY.KIND=ACTIVITY.KIND.KIND_INVOKE AND ACTIVITY.STATE = ACTIVITY.STATE.STATE_STOPPED”
resultSet = bfm.query(select, where, None, None, None)
hasMore = resultSet.first()
while hasMore:
   activityInstanceData = bfm.getActivityInstance(aiid)
   continueOnError = 0
   bfm.forceRetry(aiid, continueOnError)
   hasMore = resultSet.next()

 

Uruchamianie tego skryptu:

/sciezka_do_wps'a/bin/wsadmin.sh -lang jython -wsadmin_classpath /sciezka_do_wps'a/bpe137650.jar -f /sciezka_do_skryptu_JYTHON/skrypt.py

 

linki:
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS7NQD_7.0.0/com.ibm.websphere.wbpmcore.javadoc.doc/web/apidocs/index.html?com%2Fibm%2Fbpe%2Fapi%2FApplicationFaultException.html=
 
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS7J6S_7.0.0/com.ibm.websphere.wbpmcore.javadoc.doc/web/apidocs/com/ibm/bpe/api/package-summary.html

 
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQH9M_7.0.0/com.ibm.websphere.bpc.doc/doc/bpc/rbpcapi_comparebfm.htm

 
attachment_14107389_Scripting_BFM_and_HTM_-_WPS__