iotop – monitorowanie pamięci

Iotop jest prostym narzędziem dla systemów Uniksowych umożliwiającym monitorowanie użycia dowolnego nośnika pamięci flash/hdd/ssd w czasie rzeczywistym.Do najważniejszych informacji które podaje aplikacja można zaliczyć chwilowa prędkość odczytu i zapisu, ilość zapisanych i odczytanych danych oraz nazwa procesu.

Iotop standardowo pracuje w trybie interaktywnym co pozwala na użycie skrótów klawiszowych do kontroli pracy programu.

Oto lista niektórych skrótów klawiszowych:
a – przełącza pomiędzy widokiem „chwilowym” a „długotrwałym” (aktualna prędkość zapisu/odczytu lub całkowita liczba danych przesłanych w sesji)
p – pokazanie tylko procesów aktywnych w danej chwili
q – wyjście z programu