LVM – dynamiczne zarzadzanie

LVM (Logical Volume Manager) dzięki temu możemy dynamicznie zarządzenie pamięcią na dysku, bez potrzeby kopiowania danych. Jednak zawsze należy mieć kopie, jak i przez dynamiczne zarządzanie łatwiej można stracić dane gdyś popsucie jednego dysku od razu blokuje dostęp do danych, a nawet powoduje ich utratę.

PV (physical volumes) – fizyczne woluminy: są bezpośrednio związane z partycjami dyskowymi (np. /dev/hda1, /dev/sdb3).

VG (volume groups) – grupy woluminów: składają się z co najmniej jednego PV, ich wielkość to suma objętości wszystkich PV należących do danej grupy. Uzyskane miejsce dyskowe może być dowolnie dysponowane pomiędzy kolejne LV.

LV (logical volumes) – woluminy logiczne: są obszarami użytecznymi dla systemu (podobnie jak partycje dyskowe). LV są obszarami wydzielonymi z VG, zatem suma wielkości woluminów nie może zatem przekraczać objętości VG, do którego należą.

Struktura:
Na dysku tworzymy partycję oznaczoną jako Linux LVM.
Następnie na tej partycji tworzymy nową grupę wolumenów (vg) lub dodajemy do istniejącej grupy partycje.
I teraz na istniejącej vg można stworzyć nowy zasób FS lub rozszerzyć istniejący FS.

Przydatne komendy:
Wyświetlenie istniejących partycji LVM

pvdisplay

Wyświetlenie istniejących volumenów LVM

vgdisplay

Wyświetlenie istniejących logicznych partycji (FS)

lvdisplay

Na początku tworzymy partycję „Linux LVM” za pomocą fdisk lub innego narzędzia.

Następnie dopisujemy stworzoną partycję do zasobów LVM:

pvcreate /dev/sdc1

Można nie tworzyć partycji, tylko także od razu wskazać dysk:

pvcreate /dev/sdc

Utworzenie nowego VG

vgcreate vg_test /dev/sdc

Rozszerzenie VG

vgextend debian64-oracle /dev/sdb1

Utworzenie nowego LV (FS bedzie miał 1,5GB z VG vg_test)

lvcreate -L1500 -ntestlv vg_test

Stworzenie FS EXT3:

mkfs.ext3 /dev/vg_test/testlv

I można montować.

Rozszerzenie LV (zwiększenie o 1GB FS /dev/debian64-oracle/tmp)

lvextend -L+1G /dev/debian64-oracle/tmp
resize2fs /dev/debian64-oracle/tmp