Mikrotik – logowanie ssh z kluczem

O ile jeszcze nie mamy trzeba wygenerować parę kluczy prywatnych i publicznych.

Będąc w katalogu domowym wykonujemy:


ssh-keygen -t dsa
scp id_dsa.pub [email protected]:

Teraz musimy zalogować się na mikrotik’a i wykonać:


/user ssh-keys import public-key-file=id_dsa.pub user=admin

I ostatni krok sprawdzamy czy działa:


ssh [email protected] "/system resource print"