Systemy do monitorowania

1 styczeń 2013 nowy nork nowe wyzwania, a mi przyszło zrobić porządki. MIałem spisane kilka systemów do monitorwania i teraz je wymienię a może w przyszłości uda mi sie opisać od instalacji po konfigurację.

 

iptraf – sprawdzanie w konsoli parametry łącza online, prędkość, jakie IP, jakie MAC ….

lstat – zbieranie statystyk z działania systemu i wyświetlanie poprzez WWW

zabbix – zbieranie statystyki z działania serwer i innych urządzeń, powiadmianie o wystąpieniu jakiś problemów, używać można SNMP

nagios – podobny do zabbixa

darkstat – podobny do lstat

ntop – zbieranie informacji o ruchu sieciowym i wyświetlanie za pomocą WWW

vnStat – konsolowa aplikacja do zbieranie statystyk z działania sieci

tcpdump – zbieranie informacji o ruchu sieciowym online

IPFM – zacytuje ze strony producenta: „IP Flow Meter (IPFM) is a bandwidth analysis tool, that measures how much bandwidth specified hosts use on their Internet link.”

BW-IPFM – lepsza graficznie wersja IPFM

cacti – podobny do zabbix

top – konsolowa informacja o pamieci, CPU, i procesach online

htop – lepsza graficznie wersja konsolowa top

Munin – podobne do zabbix