Optymalizacja pracy linux

Poniższe przykłady mogą przyczynić się do szybszego działania systemu, jednak nie są identyczne dla wszystkich. Najlepiej dobierać parametry doświadczalnie u siebie indywidualnie.

Ustawienie wartości używania swap.

Standardowo wartość to 60, można to sprawdzić wykonując polecenie:

cat /proc/sys/vm/swappiness

Zwiększając wartość informujemy system, aby częściej korzystał ze swap i bardziej oszczędzał RAM, zmniejszając tę wartość informujemy żeby system rzadko używał swap a więcej RAM, dopuszczalne wartości to od 0 do 100.

Ja ustawiam wartość na 10, aby tego dokonać chwilowo, do następnego uruchomienia można wydać polecenie:

sysctl vm.swappiness=10

Jeśli chcemy ustawić tę wartość na stałe należy wymedytować plik /etc/sysctl.conf:

vi /etc/sysctl.conf

i dopisać wartość lub zmienić na taką jaką chcemy:

vm.swappiness=10