LSTAT – instalacja na debian

Na początku trzeba posiadać źródła, które można pobrać ze strony producenta http://lstat.sourceforge.net/, po czy należy rozpakować wydając polecenie:

tar -xzvf /sciezka_do_LSTAT/lstat-X.X.X.tar.gz

Podstawowe pakiety potrzebne do działania to:

 • serwer www
 • php z CGI
 • rrdtool

Zatem ja wydaję polecenie:

apt-get install rrdtool librrds-perl php5-cgi libapache2-mod-php5

Zakładając że mamy do czynienia z wersją lstat-2.3.2 należy przejść do katalogu gdzie rozpakowaliśmy ( najlepiej /usr/src/lstat-2.3.2/ ), dodatkowo jako serwera www używam apache.

Wydająć komendę:

./configure --iso-8859-2 --with-httpdconf=/etc/apache2/apache2.conf --with-wwwuser=www-data --with-wwwgroup=www-data

konfiguruję do kompilacji.
Następnie wydajemy

make
make install

UWAGA: aby instalować i konfigurować system należy mieć uprawnienia root.
Kopiujemy skrypt do uruchamiania lstat:

cp /usr/local/lstat/bin/lstatd.rc /etc/init.d/lstat

Aktualizujemy programy jakie są uruchamiane podczas startu:

update-rc.d lstat defaults

Włączamy program LSTAT:

invoke-rc.d lstat start

Teraz przechodzimy do konfiguracji dostępu:

/usr/local/lstat/bin/security_lstat

Na pierwsze pytanie klikamy na enter.
Na drugie pytanie wybieramy jakie chcemy zabezpieczenia podglądu wykresów

 1. Bez zabezpieczeń
 2. Poprzez IP
 3. Podając login i hasło
 4. obie 2 i 3
 5. 2 lub 3

Ja wybieram 1,  a potem na apache ustawiam z jakiej podsieci można podglądać, lub z jakich IP.

Na trzecie pytanie wybieramy jakie chcemy zabezpieczenia konfiguracji wykresów

 1. Tak samo jak podgląd
 2. Poprzez IP
 3. Podając login i hasło
 4. obie 2 i 3
 5. 2 lub 3

Tutaj już wskazuję 3, podając super tajny login i jeszcze bardziej super tajne hasło.

Standardowo konfigurację lastat w apache ma /etc/apache2/lstat.conf  ja jednak takie konfigurację przechowuję w  /etc/apache2/conf.d/lstat.conf i apache tak aby wszytkie pliki z rozszeżeniem conf ładował w trakcie podnoszenia lstat. Zatem przenoszę konfigurację lstat.conf do folderu. Jak ktoś tego nie chce to na końcu pliku /etc/apache2/apache2.conf należy dopisać linijkę: Include /etc/apache2/lstat.conf

Najlepiej jest przeładować całą konfiguracje apache jednak w moim przypadku nie jest to możliwe i wykonuje jedynie przeładowanie konfiguracji.
Można sprawdzić działanie poprzez zobaczenie w przeglądarce strony:

http://IP_SERWERA/lstat/lstat.cgi

Teraz najważniejsza rzecz brak polskich ogonków. Jak ktoś nie ma można to zrobić poprzez wykonanie konwersji. Będąc w katalogu /usr/local/lstat/etc/templates/standard/pl wykonuję polecenie:

for i in `ls`; do konwert iso2-utf8 ${i} -o /tmp/tttt.tmp; cp /tmp/tttt.tmp ${i}; done

Dodatkowo jak dalej nie ma wszystkich napisów po polsku polecam w pliku langinfo zmienić wpis

CHARSET=iso-8859-2

na

CHARSET=UTF8

I teraz można się cieszyć własnymi wykresami.