Debugowanie programu w Linux/Unix

Poniżej przedstawiam jak można polecenia w różnych systemach prześledzić działanie binarki.

O/S Version Trace Utility
Sun Solaris 2.x, Unixware 7.0
truss, e.g.:
 
 Unixware 7.0
  $ truss -aefo <output file> <executable>
 
 Solaris
  $ truss -rall -wall -p <UNIX pid>
HP/UX 11
tusc, e.g.:
 $ tusc -afpo <output file> <pid> <executable>
IBM AIX 4.x
sctrace, e.g.:
 $ sctrace -Amo <output file> <executable>
Linux
strace, e.g.:
 $ strace -fo <output file> <executable>
 $ strace -p <UNIX pid>
SGI IRIX 6.x
par, e.g.:
 $ par -siSSo <output file> <executable>
Compaq Tru64 Unix
trace, e.g.:
 $ trace -fo <output file> <executable>
Sequent Dynix/PTX
truss, e.g.:
 $ truss -aefo <output file> <executable>