Programowanie w BASH – pierwszy skrypt

Aby stworzyć pierwszy skrypt, musimy najpierw utworzyć plik skryptplik.sh w którym będzie znajdował się kod a następnie nadać uprawnienia do wykonywania pliku. W systemie Linux rozszerzenie pliku nie ma znaczenia, ale przyjęło się używanie rozszerzenia sh dla skryptów Bash.

# touch start.sh
# chmod +x start.sh


Po stworzeniu pliku i przydzieleniu uprawnień, musimy wyedytować go za pomocą ulubionego edytora i jako pierwszą linijkę, podać ścieżkę do interpretera powłoki.

#!/bin/bash

lub

#!/bin/sh

Standardowo znak # służy jako komentarz. Wyjątkiem jest pierwsza linia, zaczynająca się od #!. Linia ta jest szczególnie istotna, gdy skrypt będzie uruchamiany z innej powłoki niż Bash. Dzięki niej, zawsze zostanie wybrany poprawny interpreter.
Aby nasz skrypt wypisał tekst, użyjemy funkcji echo, która wypisuje podane jej argumenty na standardowe wyjście.

#!/bin/bash
echo "Hello World!"

Teraz już tylko wystarczy uruchomić skrypt w podany poniżej sposób:

# ./start.sh

lub:

# sh start.sh

W obu sytuacjach zostanie wyświetlona informacja:

Hello World!