Programowanie w BASH – znaki specjalne

Poniżej są wymienione znaki specjalne używane w bash:

\
#
$
|
'

"
`
!
case
do
done
elif
else
esac
fi
for
function
if
in
select
then
until
while
{
}
time
[
]

Nie powinny być używane do tworzenia zmiennych, gdyż są traktowane specjalnie przez powłokę.
Aby anulować znaczenie niektórych znaków specjalnych (np. podczas cytowania), należy użyć znaku \.