zarządzanie dyskiem – partycjami tune2fs

Wyświetlanie podstawowych informacji:

tune2fs -l /dev/sda1

Zmiana opisu label:

tune2fs -L "test" /dev/sda1

Co jaki czas ma skanować partycję:

tune2fs -i 2m /dev/sda1

m – miesciąc

d – dzień

Co ile montowań ma skanować partycję:

tune2fs -c 40 /dev/sda1

Jeśli ustawimy jedno z dwóch powyższych przełączników na 0 wtedy wyłączamy sprawdzanie.
Można odzyskać trochę miejsca na dysku przestawiając zmienną odpowiedzialną za blokadę miejsca na logi, w przypadku przepełnienia się partycji.

tune2fs -m 6 /dev/sda1

6 oznacza 6% miejsca na partycji jest zarezerwowana, wyłącznie następuje po ustawieniu 0%.